vaga.kom@ptt.rs | vagakomerc@mts.rs
Usluge

Osnovna delatnost preduzeća je:


1. Proizvodnja, prodaja i servis vagalabel_outlinetrgovačke vage
label_outlinemagacinske vage
label_outlinevage za klaničnu industriju
label_outlinekolske vage
label_outlineželezničke vage
label_outline vage za građevinske svrhe
slika

2. Kontrola i overavanjelabel_outlinetegova klase tačnosti M2
label_outlinevaga sa neautomatskim funkcionisanjem:
    labelklase tačnosti (III) i (IIII) - opseg merenja do 100t
    labelklase tačnosti (I) - opseg merenja do 400g
    labelklase tačnosti (II) - opseg merenja do 9,5 kg
label_outlinevaga za građevinske svrhe, klase tačnosti 1,2 i 3 – opseg merenja do 2t

slika

3. Prodaja i servis fiskalnih kasa


label_outlineGALEB
label_outlineSHARP
label_outlineINTRACOM
label_outlineHCP

slika slika slika