O NAMA

Preduzeće VAGA komerc je osnovano 1992. godine sa namerom da gradi svoju poziciju na kvalitetu, poštovanu rokova ugovorenih obaveza i zahteva korisnika usluga. Posle dvadeset godina uspešnog poslovanja preduzeće je preraslo u respektabilnu firmu sa zavidnom referenc listom korisnika, koje prati svetske trendove iz oblasti metrologije i poseduje sertifikate i ovlašćenja potrebna za obavljanje delatnosti. U svom timu zapošljava stručna lica i sa tridesetogodišnjim stažom, od preciznih mehaničara i elektrotehničara do mašinskog inženjera, dipl. ekonomiste, inženjera zaštite životne sredine...
Poslovna filozofija se bazira na planiranju svih aktivnosti sa ciljem da:

  • kvalitet proizvoda i usluga bude naš stil rada i prepoznatljiv znak
  • ispunimo zahteve, potrebe i očekivanja korisnika usluga
  • postignemo zahtevani kvlitet
  • uspostavimo dobre poslovne odnose
  • stalno obučavamo i usavršavamo zaposlene
  • stalno unapređujemo sistem kvaliteta
Vaga Komerc