vaga.kom@ptt.rs | vagakomerc@mts.rs
O NAMA

Preduzeće VAGA komerc je osnovano 1992. godine sa namerom da gradi svoju poziciju na kvalitetu, poštovanu rokova ugovorenih obaveza i zahteva korisnika usluga. Posle dvadeset godina uspešnog poslovanja preduzeće je preraslo u respektabilnu firmu sa zavidnom referenc listom korisnika, koje prati svetske trendove iz oblasti metrologije i poseduje sertifikate i ovlascenja potrebna za obavljanje delatnosti. U svom timu zaposljava stručna lica i sa tridesetogodisnjim stazom, od preciznih mehaničara i elektrotehničara do mašinskog inženjera i dipl. ekonomiste.
Poslovna filozofija se bazira na planiranju svih aktivnosti sa ciljem da:


donekvalitet proizvoda i usluga bude nas stil rada i prepoznatljiv znak
doneispunimo zahteve, potrebe i očekivanja korisnika usluga
donepostignemo zahtevani kvlitet
doneuspostavimo dobre poslovne odnose
donestalno obucavamo i usavršavamo zaposlene
done stalno unapređujemo sistem kvaliteta