Softver

 

Softveri za vage

Softver za kamionske vage

Vaga Komerc Softver

Program je namenjen akviziciji podataka sa elektronskih vaga u cilju arhiviranja i obrade rezultata merenja. Rezultati merenja su podaci o masi merenog tereta i podaci koji opisuju mereni teret. Podatke koji opisuju mereni teret unosi korisnik programa, dok se podaci o masi tereta unose automatski, preko serijksog porta računara. Takođe, automatski se pamte i datum i vreme svakog merenja i zajedno sa rezultatima merenja čine jednu neraskidivu celinu - Protokol o merenju.Softveri za kase

EuroWin3 - trgovački/ugostiteljski softver

ESIR EuroWin3

 • ESIR program eFiskalna kasa
 • Knjigovodstvo
 • Kalkulacije
 • Nivelacije
 • Profakture
 • Otpremnice
 • Prijemnice
 • Radni Nalozi
 • Vođenje zaliha
 • Glavna Knjiga
 • POS Kasa
Vage


Allegra - trgovački softver

Allegra softver

Kompletno rešenje je napravljeno specijalno za maloprodaju i uslužne delatnosti. Pokriva Vaše poslovne procese na efikasan način.Allegra je napravljena da bude intuitivna, efikasna i da vam brzo završava posao.Nema više straha da će vam sa prvim strujnim udarom nestati podaci. Allegra je full cloud softver koji vam obezbeđuje da nikada ne izgubite svoje podatke. Svi podaci su centralizovani i uvek dostupni.Allegra funkcioniše na Web-u, Windowsu i Androidu. 24h dnevno, svuda na svetu imate besplatan udaljen pristup vašoj aplikaciji.Omogućava vođenje precizne evidencije o zalihama, prometu robe, prihodima i rashodima.


-Korisničko uputstvo Allegra PDF -

-SKRAĆENO UPUTSTVO Allegra Windows PDF -

Vage


Aria - ugostiteljski softver

Aria softver

Kompletno rešenje je napravljeno specijalno za ugostiteljstvo. Pokriva sve Vaše poslovne procese na efikasan način bilo da vodite mali ili veliki ugostiteljski objekat sa velikom frekvencijom gostiju.Aria je napravljena da bude vrlo intuitivna, efikasna i da vam brzo završava posao.Aria je full cloud softver koji vam obezbeđuje da nikada ne izgubite svoje podatke. Svi podaci su centralizovani i uvek dostupni.ria funkcioniše na Web-u, Windowsu i Androidu. 24h dnevno, svuda na svetu imate besplatan udaljen pristup vašoj aplikaciji.Omogućava vođenje precizne evidencije o zalihama, prometu robe, prihodima i rashodima.